Tuesday, July 04, 2006

Muhammad Iqbal

Berikut merupakan kata-kata Muhammad Iqbal yang cukup saya sukai dan sungguh menghantui saya:
Seorang Muslim tidak diciptakan untuk mengikut gelombang lalu berjalan menuruti langkah manusia ke mana sahaja ia berjalan dan berhadapan tetapi seorang Muslim itu diciptakan untuk menghadapi dunia, masyarakat dan peradaban, yang menentukan arah yang harus dituruti oleh manusia kerana mereka punya risalah, punya ilmu yang yakin, merasa bertanggungjawab terhadap keselamatan alam, perjalanannya dan arah tujuannya. Kedudukan seorang Muslim bukan kedudukan taqlid. Kedudukan mereka adalah kedudukan pimpinan dan bimbingan, kedudukan mendidik dan memberi arah, kedudukan menyuruh dan melarang. Bila zaman menentang dan menyulitkan, masyarakat menentang dan berpaling ke arah yang tidak benar, seseorang Muslim bukan menyerah dan tunduk kepada zaman dan masyarakat itu tetapi ia harus bangun menghadapi dan mengatasinya, tetap berjuang bermati-matian sampai Allah menetapkan ketentuanNya. Tunduk dan berserah diri terhadap keadaan yang memaksa dan menggugah, menyerah kepada qada' dan qadar adalah karekter orang-orang lemah dan bangkai. Adapun seorang mukmin yang kuat imannya, dirinya sendiri itulah qada' Allah yang harus menang dan dia sendirilah qadar Allah yang tidak dapat ditolak itu. -Dr Muhd Iqbal-

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home