Thursday, January 12, 2006

“Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga begitu sahaja dengan mudah sedangkan kamu belum pun diuji seperti mana ujian yang telah menimpa golongan terdahulu daripada kamu ? Mereka itu ditimpa dengan kesusahan dan bala yang sangat dahsyat dan juga ketakutan sehingga berkata rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bilakah akan sampai pertolongan Allah ? Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat” (Al-Baqarah : 214).

1 Comments:

Blogger lyn said...

This comment has been removed by a blog administrator.

4:13 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home